X

领取限量礼包

点击换一张

2月3日《地下城堡》更新内容说明

各位地下城堡的勇士们:

        今天上午,《地下城堡》进行了一次小更新,对现有的一些BUG进行修复,具体内容如下:

        ◇ 适当提升龙裔冒险者的能力;
        ◇ 适当降低“黑暗裂隙”中蛇发女妖和奴役幼龙的难度;
        ◇ 修复系统赠送的“神圣火炬”无法获得的问题;
        ◇ 增加云存储功能暂时不可用的说明信息;

        对于更新调整的内容如有任何疑问,可以联系论坛管理以及官方群管理进行咨询,感谢各位勇士们对《地下城堡》的关注和支持!