X

领取限量礼包

点击换一张

《地下城堡》5.28渥金媒体礼包领取地址

《地下城堡》渥金礼包

一、礼包内容:金币x5000 法杖x1 回城卷轴x2

二、领取地址:

口袋巴士>>>http://ka.ptbus.com/card/gift/5974/
18183>>>http://ka.18183.com/card_31088.shtml
手游网>>>请下载APP“17173”领取
超好玩>>>http://ka.18touch.com/Activity-2544
游戏多>>>请下载APP“游戏多”领取
游戏狗>>>http://ka.gamedog.cn/card/1138721.html
搞趣网>>>http://pack.gao7.com/packinfo/9066
4399手游	>>>http://fahao.4399.cn/libao/13056.html#
91手游网	>>>http://ka.91.com/gift-info-964.html
魔方网>>>http://fahao.mofang.com/libao/3987.html
YOYO手游>>>http://ka.yoyojie.com/activity/detail/3708/
着迷网>>>http://www.joyme.com/gift/1918
爱游戏>>>http://www.play.cn/libao/gift/detail?gift_id=139
手游通>>>http://card.15666.com/fahao-541.html
11773>>>http://game.11773.com/libao/dixiachengbao_10058.html
多玩5253	>>>http://ka.5253.com/card_2086.html
不凡游戏网>>>http://fahao.bufan.com/gift_view_6191.html
72G>>>http://fahao.72g.com/list/4485.html
琵琶网>>>http://fahao.pipaw.com/libao/10736.html
笨手机>>>http://fahao.benshouji.com/holiday/5605160024/
掌上巴士>>>http://www.8477.com/card/1537.html
克拉手游>>>http://www.kela001.com/fahao/2015/0528/4556.html
北方手游网>>>http://ka.bfyx.com/BFKa/BuyRecruit.aspx?billNo=Y150527003052411
E蜗卡手游	>>>http://www.ewoka.com/lika/174177.html
飞鹏网>>>http://fahao.fpwap.com/libao_1508.html
蚕豆网>>>http://fahao.candou.com/show/765/
游吧>>>	http://www.youba.com/ka/2401/
安锋网>>>http://fahao.anfan.com/3548.html

三、使用期限

2015/5/28-2015/6/27

四、使用范围

通服

五、适用平台

Android

六、使用方法:

1、点击“钻石商城”,进入商城界面;
2、点击右上角的“兑换码”按钮,在弹出的对话框输入礼包兑换码即可领取礼包。
注:不同媒体礼包之间互斥,只能使用一种。